Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden voor de verkoop van 1 euro bioscooppreview tickets op de CINEWISH website in België:

Algemeen

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop van 1 euro cinema preview tickets via de CINEWISH website. De klant erkent kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopsvoorwaarden en aanvaardt ze zonder voorbehoud.
De verkoopsite wordt beheerd door de vennootschap LE CLUB DES EPICURIEUX SRL, Rue François Joseph Navez 68, 1000 Brussel, ingeschreven onder het BTW-nummer BE 0681.503.984 voor Brightfish nv, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1020 Brussel, Boulevard du Centenaire 20, België (EU), ingeschreven onder het BTW-nummer BE 0450.523.725.

Product

Het te koop aangeboden product is een “preview”-bioscoopticket dat toegang geeft tot een voorstelling vóór de officiële release van de film in de bioscoop. De verkoopprijs is 1 euro per ticket.

Bestelling

De klant kan “preview” tickets bestellen op de CINEWISH website door de gegeven instructies te volgen. De bestelling wordt pas als definitief beschouwd nadat CINEWISH de betaling heeft gevalideerd.

Betaling

De betaling van “preview” tickets gebeurt online, met kredietkaart of een ander door CINEWISH aanvaard betaalmiddel. De betaling is gevalideerd wanneer het corresponderende bedrag op de CINEWISH rekening is bijgeschreven.

Levering

Preview tickets worden naar de klant gestuurd per e-mail naar het bij de bestelling opgegeven e-mailadres. De klant dient ervoor te zorgen dat zijn of haar e-mail adres correct en functioneel is. Bij het niet ontvangen van tickets dient de klant zo spoedig mogelijk contact op te nemen met CINEWISH.

Annulering en terugbetaling

Preview tickets kunnen niet geruild of terugbetaald worden. Bij annulering kan de klant volledige terugbetaling van de ticketprijs vragen.

Aansprakelijkheid

CINEWISH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of frauduleus gebruik van preview tickets. De klant is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de tickets.

Persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens die verzameld worden bij het bestellen van “preview” tickets zijn noodzakelijk voor het beheer van de bestelling en de verzending van de tickets. Ze kunnen gebruikt worden voor commerciële doeleinden door CINEWISH of haar partners. De klant heeft het recht op toegang, rectificatie en verwijdering van persoonlijke gegevens. Het volledige privacybeleid is beschikbaar via deze link.

Geschillen

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van geschil zijn uitsluitend de Belgische rechtbanken bevoegd.

Wijziging van de algemene verkoopsvoorwaarden

CINEWISH behoudt zich het recht voor de huidige algemene verkoopsvoorwaarden op elk moment te wijzigen. De toepasselijke algemene verkoopsvoorwaarden zijn deze die van kracht zijn op het ogenblik van de bestelling.