Reste un Peu

edit

By

Gad Elmaleh heeft zich drie jaar in de Verenigde Staten gevestigd. Nu keert hij terug naar Frankrijk zonder aan zijn familie te durven toegeven dat hij dat deed om zich tot het katholicisme te bekeren. Wanneer Gads ouders het nieuws horen, is het een nachtmerrie: hun zoon had het niet slechter kunnen treffen. Vastbesloten om Gad terug te brengen tot het jodendom, maken ze van zijn bekering een slagveld. Gad zal er echter in slagen hen duidelijk te maken dat zijn oprechte liefde voor de Maagd Maria geen afbreuk doet aan wie hij is of aan de liefde die hij voor hen koestert.

comments

comments for this post are closed